Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

อ่างบัวหินล้าง บ้านสร้างเม็ก

  กลุ่มอ่างบัวหินล้าง ที่อยู่ 141 4 - ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 081- 7256143

กลุ่มอ่างบัวหินล้าง ก่อตั้งเมื่อปี 2546 ผู้ก่อตั้งกลุ่มคนแรก คือ นายบำรุง ธรรมชาติ ย้ายมาจากจังหวัดนครราชสีมา มีอาชีพการทำอ่างดินเผา เริ่มแรกผลิตอ่างดินเผาอย่างเดียว จำหน่ายภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง ต่อมามีลูกค้าสั่งผลิตภัณฑ์มากขึ้น กำลังการผลิตไม่พอจึงได้ชักชวนให้ นายอ่อนสี สีดำ และพวกอีก 3 คน มารวมกลุ่มกันลงทุนและขยายกิจการของกลุ่ม ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและตลาด จากอ่างดินเผาอย่างเดียว ก็เพิ่มเป็นอ่างบัวหินล้าง ซึ่งมี 2 สี คือ สีขาว และสีแดง ดินปลูกต้นไม้ โต๊ะรับแขกรูปทรงต่างๆและตุ๊กตาประดับตกแต่งสวนจากปี 2546 - ปัจจุบัน กลุ่มฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ 4 รูปแบบ ๖ ขนาด และได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนผลจากการประชุมสมาชิกปรากฏว่าได้ผลิตภัณฑ์อ่างบัวหินล้าง ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก ทั้งหมด 12 คน