Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 โทรศัพท์ 045-433325

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านโนนแดง

โรงเรียนบ้านโนนแดง ที่ตั้ง 271 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โทร 045-853249 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 21 ไร่ 2 งาน เขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านสร้างขุนศรี หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 11 บ้านนาดง

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

อ่านเพิ่มเติม...

วัดโพธิ์ใหญ่

วัดโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...