Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ไหญ่

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบ้งมั่ง ตำบลโพธิ์ไหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 515,300 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 515,300 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ระหว่างวันที่ 13 - 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ และวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-853221 ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดผ่านทาง www.phoyai-ubon.go.th และ www.gprocurement.go.th