Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 Sep 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 33 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 7 | Total Subjects: 5
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ตระกร้าพลาสติกสาน

ตระกร้าพลาสติกสาน นายคำสิงห์ บุญประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไข่นก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

Register to read more...

บั้งไฟเล็กบ้านคำลือ

 การทำบั้งไฟเล็กมีรูปแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นเมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2544 มีจำนวนสมาชิกในกลุ่ม 20 คน มีเงินออมในกลุ่มจำนวน 50,000 บาท ได้เบิกมาให้กลุ่มยืม สิ้นปีถึงนำมาเข้าบัญชี หมุนเวียนกันภายในกลุ่มเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลโพธิ์ใหญ่ องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ สามารถนำไปถ่ายทอดและยึดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง คนในชุมชนมีงานทำ บ้านคำลือชา ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Register to read more...

อ่างบัวหินล้าง บ้านสร้างเม็ก

  กลุ่มอ่างบัวหินล้าง ที่อยู่ 141 4 - ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 081- 7256143

Register to read more...