Image Caption

ไพบูลย์ ดวงศรี

Image Caption

อุทัย สุบุญ

Image Caption

นิรันต์ สมโชค

Image Caption

ศุภชัย คำแน่น

 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

[ 04-10-2561 ] Hits:94

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

[ 06-08-2561 ] Hits:94

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

[ 28-09-2561 ] Hits:146

ส่งมอบวัสดุการแพทย์ให้แก่ cg งบประมาณจากกองทุน LTC ตำบลโพธิ์ใหญ่

ส่งมอบวัสดุการแพทย์ให้แก่ cg งบประมาณจากกองทุน LTC ตำบลโพธิ์ใหญ่

[ 20-09-2561 ] Hits:92

นายไพบูลย์ ดวงศรี อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน " อำเภอสะอาด " ระดับจังหวัด

นายไพบูลย์ ดวงศรี อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน " อ…

[ 19-09-2561 ] Hits:90

กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

[ 13-09-2561 ] Hits:97

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อยู่ในระดับใด

มาก - 44.4%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 22.2%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ย. 2016 - 00:00
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ตระกร้าพลาสติกสาน

ตระกร้าพลาสติกสาน

บั้งไฟเล็กบ้านคำลือ

บั้งไฟเล็กบ้านคำลือ

อ่างบัวหินล้าง บ้านสร้างเม็ก

อ่างบัวหินล้าง บ้านสร้างเม็ก

 
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา

โรงเรียนบ้านโนนแดง

โรงเรียนบ้านโนนแดง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่

 
ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์